Bandırma Ceza İnfaz Kurumları İçin (657-4B) Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek-Kadın) Alımı Sınavı Aday Tespit Listesi
  01.04.2022

  T.C.
  BANDIRMA 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   
                                        
  BANDIRMA CEZA İNFAZ KURUMLARI için
  (657-4/B) SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU (ERKEK-KADIN) ALIMI SINAVI ADAY TESPİT LİSTESİ

   

       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacağının ilan edildiği.
       Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için 5 Erkek, 5 Kadın, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için 30 Erkek, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için 25 Erkek ve Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu için 10 Erkek olmak üzere toplam 70 Erkek, 5 Kadın İnfaz Koruma Memuru istihdamına ilişkin sınav izni Komisyonumuza verilmekle,
       İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır ve son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır maddeleri gereğince  başvuru yapan 564 erkek aday,  292 kadınaday arasından  ayrı ayrı (70x3=210 Erkek Aday) ve  (5x3=15 KadınAday) listelerin belirlendiği,

      Boy-Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan/kazanamayan adaylar aşağıda bulunan panelden T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.

      Listede ismi yanında KABUL yazılı olan adayların Boy Kilo ölçümü için 07.04.2022 tarihinde saat 09.30'da Bandırma Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunda (Bandırma Adliyesi binasında) nüfus cüzdanı ile birlikte hazır bulunmaları, 

      Belirtilen günde boy kilo ölçümüne katılmayan adayların başarısız sayılacakları, geçerli bir nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport vs gibi yanında olmayan adayların boy-kilo ölçümü sınavına KESİNLİKLE ALINMAYACAĞI,

      Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere, başvuru sonuçlarına ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacak olup,  boy kilo ölçümü sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 15.04.2022 tarihinde Adliyemiz internet sitesinde ayrıca açıklanacaktır. 

      İLAN OLUNUR. 01/04/2022

   

   

   

   

   

   

  T.C KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  600 Evler Mahallesi, NATO Caddesi, Adliye Sarayı Sokak, No:1, Bandırma / Balıkesir

  Telefon

  266 721 13 00

  E-Posta

  bandirmacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu